تبلیغات


دنیاااااااااااااای فوتـــــــــــــــــــــــبال - کاریکاتور روز؛ اوزیل محو می شود!!

کاریکاتور روز؛ اوزیل محو می شود!!

کاریکاتور روز؛ اوزیل محو می شود!!

تار ماتئوس ستاره سابق تیم ملی آلمان در انتقاد از مسعود اوزیل اظهار داشت:
 او گاهی آنقدر خوب است که بهترین جهان می شود و گاهی آنقدر ضعیف که 
در زمین محو می شود و دیده نمی شود!