تبلیغات


دنیاااااااااااااای فوتـــــــــــــــــــــــبال - ایران 3 - 1مقدونیه:گزارش زنده

ایران 3 - 1مقدونیه:گزارش زنده

گل ها:
ایران:آزمون(8) - (21) - (60)
مقدونیه:الکساندر (10)
 گل اول سردار آزمون


 گل مساوی الکساندر


 گل دوم آزمون


 گل سوم آزمون