تبلیغات


دنیاااااااااااااای فوتـــــــــــــــــــــــبال - زامهران به پدیده پیوست

زامهران به پدیده پیوست

گشت و گذار حسین در مشهد

حسین زامهران که سال گذشته در تیم سیاه جامگان توپ میزد و اتفاقا یکی از عوامل مهم بقای این تیم مشهدی در لیگ برتر بود مورد توجه مهاجری قرار گرفت و سرانجام به این تیم مشهدی پیوست.