تبلیغات


دنیاااااااااااااای فوتـــــــــــــــــــــــبال - کاظمی در مشهد باقی ماند

کاظمی در مشهد باقی ماند

فرهاد کاظمی با سیاه جامگان تمدید کرد

فرهاد کاظمی که پارسال نیز مثل سال های گذشته یک تیم دیگر و اینبار سیاه جامگان را در لیگ نگه داشت و دست گیلانی هارا از لیگ برتر کوتاه کرد دوباره با این تیم مشهدی قرارداد امضا کرد.