تبلیغات


دنیاااااااااااااای فوتـــــــــــــــــــــــبال - کرار برای امیر،محمد برای کمالوند

کرار برای امیر،محمد برای کمالوند

تراکتور و گسترش جاسم و نوری را بین خود تقسیم کردند
Image result for ‫جاسم و قلعه نوئی‬‎

کمالوند و قلعه نوئی که دنبال کرارجاسم و نوری بودند توافق کردند کرار به تراکتور و نوری به گسترش برود.این دو بازیکن هم پست هستند و قائدتا نمیتوانستند در یک تیم باشند.کمالوند که سعی میکند تیم دور از حاشیه باشد کرار را با نوری عوض کرد.