تبلیغات


دنیاااااااااااااای فوتـــــــــــــــــــــــبال - خذیراوی به پدیده پیوست

خذیراوی به پدیده پیوست

حمزه خذیراوی در مشهد


حمزه خذیراوی یا طالب ریکانی دو نمونه بسیار کم تعداد بهترین بازیکنهای بدترین تیم سال بودند که نشان دادند سطحشان فراتر از این باشگاه است.حالا هر دو این بازیکنان به تیم های لیگ برتری رفتند تا دوباره خودشان را در بالاترین سطح فوتبال ایران نشان دهند.