تبلیغات


دنیاااااااااااااای فوتـــــــــــــــــــــــبال - صحبت های لوکا مودریچ

صحبت های لوکا مودریچ


نتیجه تصویری برای مودریچ

 مودریچ که به خوبی میداند زیدان امشب از او چه میخواهد گفته است:به هیچ وجه اتلتیکو را دست کم نمیگیریم و تاریخ نیز هیچ نقشی در بازی های شهر مادرید ندارد.اتلتیکو تیم قوی هست که بارسا و باسرن را حذف کرده است.شانس دو تیم برای بازی امروز 50-50 است.