تبلیغات


دنیاااااااااااااای فوتـــــــــــــــــــــــبال - مصدومیت واران

مصدومیت واران

رافائل در بازی امشب به دلیل مصدومیت نمیتواند بازی کند اما او تنها مصدوم رئال و زیدان میتونه در بقیه پست ها از قویترین بازیکنش ازادانه استفاده کنه.