تبلیغات


دنیاااااااااااااای فوتـــــــــــــــــــــــبال - ورزشگاه نفت و گاز خرمشهر اماده یک فینال پر هیجان

ورزشگاه نفت و گاز خرمشهر اماده یک فینال پر هیجان

فردا:استقلال-ذوب اهن
ورزشگاه نفت و گاز خرمشهر اماده انجام فینال حذفی
نتیجه تصویری برای ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر

ورزشگاه نفت و گاز اروند خرمشهر که توسط شرکت نفت و گاز این شهر ساخته شد فردا باید میزبان فینال حساس ذوب اهن و استقلال در ساعت21:00 باشد که بدون شک این ورزشگاه 15000 نفری(البته در گفته) و یا 14500 نفری مملو از هوادار میشود.

نتیجه تصویری برای ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر

این ورزشگاه قرار است پس از این فینال تمام دوره های بعدی جام حذفی را برگزار کند.و اما چند تصویر از این ورزشگاه شمال خرمشهر:

نتیجه تصویری برای ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر

نتیجه تصویری برای ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر

نتیجه تصویری برای ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر